Nieuws

Wederom erkend als ‘value provider ABB’

ABB heeft Stolk Transmission Services onlangs geaudit en wederom erkend als geautoriseerd wikkelbedrijf voor ABB LV-motoren (lees: laagspanningsmotoren tot 1.000 kW, generatoren tot 2.000 kW en ATEX-motoren), met behoud van certificaat. Als erkend ‘value provider ABB’ levert en repareert Stolk ABB LV- en ATEX-motoren. Op deze manier draagt Stolk bij aan een stabiele productie bij hun klanten. Ook voor het laten uitvoeren van een complete MRO is Stolk dé partner bij uitstek.

Aanpak

Zodra een motor en/of generator bij Stolk binnenkomt, wordt eerst een test uitgevoerd om vast te stellen of het een mechanisch of elektrisch probleem is. Denk bij een mechanisch probleem aan ingelopen assen, een afwijkende passingmaat of versleten lagers. Wordt daarentegen een elektrisch probleem gedetecteerd, dan betreft het in veel gevallen afwijkende of doorgebrande wikkelingen als gevolg van waterschade of overbelasting. Conform opgave van ABB wordt de stator dan gedurende een aantal uren geplaatst in een gekalibreerde pyrolyse uitbrandoven, om de hars en isolatie uit te branden. Daarna kunnen de wikkelingen worden verwijderd en is het blikpakket gereed om een 0-meting uit te voeren.

0-meting

Bij een 0-meting wordt het blikpakket visueel gecontroleerd op beschadigingen en doorgemeten op bliksluiting. Vervolgens worden de oude spoelen gekopieerd en op basis daarvan worden de nieuwe spoelen geproduceerd, overeenkomstig de oorspronkelijke fabrieksdocumentatie. Zodra de spoelen gereed zijn, worden deze teruggeplaatst in de sleuven van het blikpakket. Na het wikkelen en de aansluiting van de uitlopers volgt een tussentest. Hierbij wordt nagegaan of het gebruikte aantal spoelen juist is en of er geen kortsluiting ontstaat. Als de tussentest akkoord is, kan de stator in de lakbak en daarna in de oven om te worden uitgehard. Na voltooiing van de stator kan de mechanische afdeling nu verder met de afronding van de revisie ofwel het aanbrengen van nieuwe lagers en/of keringen en een laatste test. Uiteindelijk wordt het geheel uitgeleverd met de benodigde documentatie en/of een origineel ABB-certificaat.