Maintenance voor al uw Aandrijfcomponenten

Maintenance

Gedegen onderhoud is cruciaal om de continuïteit van bedrijfsprocessen te garanderen waarbij het voorkomen van stilstand het belangrijkste doel van de onderhoudsactiviteiten zijn.

5 maintenance punten

Door de jarenlange ervaring van STOLK Services in preventief onderhoud zijn de volgende 5 pijlers cruciaal gebleken in voorkomen van ongeplande productiestilstand en de optimalisatie van uw TCO.

  1. Service contracten waarin zaken als onderhoudsplanning en afspraken over welke servicewerkzaamheden door STOLK Services uitgevoerd zullen worden.
  2. Periodieke inspecties zijn onontbeerlijk om inzicht te krijgen in de levensduurcyclus (slijtageverloop) van mechanische componenten.
  3. Preventieve vervanging heeft tot doel om aandrijfcomponenten die aan het eind van de levensduur zijn tijdig te vervangen zodat deze niet tot ongewenste productiestilstand kunnen leiden.
  4. Monitoring van essentiële aandrijfcomponenten geeft inzicht, moment opname in het verloop en conditie van de levensduur.
  5. Diagnostiek door middel van analyse van onder andere de monitoring gegevens, ontstaat er een totaalbeeld van de performance van de aandrijving en of installatie. Waarna er optimalisatie kan plaats vinden.

Total Motor en Transmission Management

Met het door STOLK Services volledig in eigen beheer, ontwikkelde onderhoudsconcept Total Motor of Transmission Management (TMM)(TTM) zijn aanzienlijke besparingen te realiseren op uw onderhoud- en voorraadkosten. Na inventarisatie en of optimalisatie van uw voorraad kan Stolk Transmission Services:

  • uw voorraad overnemen en zorg dragen voor het geconditioneerde beheer ervan
  • uw voorraad beheren op consignatiebasis op uw eigen locatie
  • uw kritische aandrijf componenten stockeren

In alle gevallen bewaken onze professionals uw aandrijf park met uiteenlopende diagnosetechnieken, dragen zij zorg voor het uitvoeren van correctief en preventief onderhoud en zijn zij verantwoordelijkheid voor revisie of vervanging van een motor of reductor binnen 2 tot 3 uur.