Monitoring

Monitoring van productieomgevingen

Als onderdeel van een gedegen onderhoudsprogramma is monitoring van vitale aandrijfcomponenten essentieel.

Met monitoring word bedoeld het gedegen toezicht houden op uw aandrijf proces. Dit kan op vele manieren, onder andere door middel van beeld en diverse op uw proces afgestemde metingen.

Door deze metingen die continue, periodiek of ad hoc uit te voeren, zal u naar gelang een beeld krijgen van de status.

Doel van het monitoren is immers het voorkomen van ongeplande stilstand en het verlagen van de TCO van uw aandrijflijnen, dit kan door middel van “maatwerk” onderhoud op de aandrijflijn of zelf een refit van geselecteerde componenten.