Periodieke inspecties

Periodieke inspecties on site

Als onderdeel van onderhoudsprogramma’s, al dan niet in contractvorm, worden periodieke inspecties uitgevoerd aan slijtagegevoelige mechanische aandrijfcomponenten. Zo ontstaat in de loop van de tijd een compleet beeld van het verloop van de slijtage en kan de werkelijke levensduurcyclus vastgesteld worden.

Theorie en praktijk

Machines en productiestraten worden geconstrueerd aan de hand van empirische en theoretische levensduurberekeningen aangevuld met praktijkgegevens uit het veld. Met de periodieke inspecties kunt u in de praktijk verifiëren of de theoretische levensduur en werkelijk levensduur met elkaar overeenstemmen. Zo ontstaat een totaal beeld van de levensduur van een aandrijfcomponent waarmee het component tijdig gereviseerd of preventief vervangen kan worden ten einde ongewenste productiestilstand te voorkomen.