Nieuws

5 monteurs IECEx 005 gecertificeerd

Onlangs hebben de eerste vijf monteurs van Stolk Transmission Services het persoonscertificaat IECEx 005 behaald. Vanaf heden zijn deze hooggekwalificeerde monteurs bevoegd om (onderhouds-)werkzaamheden uit te voeren op locatie bij klanten in ATEX-zones en stofomgevingen. De persoonscertificeringen van deze monteurs zijn een aanvulling op de IECEx 003-certificering die Stolk Transmission Services als organisatie al geruime tijd had.

Aanvulling

Met de IECEx 003-certificering had Stolk Transmission Services als organisatie al aangetoond dat ze beschikte over gekwalificeerd personeel dat ATEX-gerelateerde werkzaamheden kon uitvoeren in de werkplaats bij Stolk in Hoogerheide, onder de supervisie van een ATEX-verantwoordelijke die, conform een daarvoor opgestelde procedure, de monteurs intructies kon geven met betrekking tot controles, passingen etc..

Verhogen bewustzijn

Alexander Stokvis, Directeur van Stolk Transmission Services: “Doordat onze medewerkers nu ook beschikken over persoonscertificaten, is het nu niet meer alleen zo dat onze organisatie voldoet aan alle gestelde regels op het gebied van ATEX, maar dat ook onze monteurs daadwerkelijk bekwaam zijn op ATEX-gebied”. Tijdens de speciale opleiding die de medewerkers hiervoor hebben gevolgd lag de focus sterk op het verhogen van het bewustzijn van de cursisten met betrekking tot situaties die zich in explosiegevaarlijke omgevingen kunnen voordoen. Zo wordt ondermeer aandacht besteed aan diverse beschermingswijzen (Exdb(eb), Exec, Exeb) die in de praktijk worden toegepast en wordt uitgelegd hoe daar op een verantwoorde manier mee kan worden omgegaan op locatie.

VCA en IECEx

Stokvis: “Zowel onze onderneming als onze mensen zijn nu VCA- en IECEx-gecertficeerd. Persoonlijk hecht ik daar veel waarde aan, omdat veiligheid bij onze organisatie hoog in het vaandel staat. Het is cruciaal dat onze mensen bij de- of montage van een drukvaste motor direct de beschermingswijze herkennen, weten welke stappen er genomen moeten worden en wat de kritische factoren zijn. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het ingieten van een wartel. Essentieel is ook dat ze het risico onderkennen van stofophoping, die vergroot immers de kans op stofexplosies en dat met alle gevolgen van dien.” Hoewel klanten in alle gevallen zelf eindverantwoordelijk blijven voor hun installaties, draagt Stolk Transmission Services zorg per uitgevoerd project voor verslaglegging en de benodigde documentatie. Dit in het kader van traceerbaarheid nadien, in geval van een calamiteit. Tevens voert Stolk Transmission Services jaarlijks een inspectie uit, zodat de garantie behouden blijft.