Nieuws

Stofvrij werken essentieel bij wikkelen

Speciaal om (ATEX-gecertificeerde) elektromotoren en hoogspanningsmotoren stofvrij te kunnen wikkelen heeft het IECEx 03 en ABB gecertificeerde Stolk Transmission Services een wikkelafdeling, die fysiek volledig gescheiden van de rest van de werkplaats. Aan het wikkelen van motoren worden de laatste jaren steeds hogere eisen gesteld. Volledig stofvrij kunnen werken is één van die eisen. Niet alleen is de logistiek op de wikkelafdeling geoptimaliseerd vanuit het oogpunt van efficiëntie, ook is extra aandacht besteed aan optimale verlichting op de werkplek. Jan-Leen Westplate, bedrijfsleider bij Stolk Transmission Services vertelt: “De wikkelafdeling is zodanig ingericht dat de zogeheten ‘hands on tool’-tijd zo kort mogelijk is. Met andere woorden: alle onderdelen die nodig zijn om snel en efficiënt te kunnen wikkelen liggen binnen handbereik. Bij binnenkomst worden alle roterende installaties eerst onderworpen aan een visuele inspectie. Met behulp van diverse meetapparatuur wordt dan nagegaan of de betreffende motor nog gereviseerd kan worden. Zo ja, dan worden de wikkelgegevens opgenomen en genoteerd op een speciale wikkelkaart. Vervolgens worden de oude spoelen gedemonteerd, de stator gereinigd en het oude isolatiemateriaal wordt verwijderd. De spoelen kunnen daarna op de wikkelafdeling opnieuw gewikkeld worden. Alvorens de stator opnieuw wordt gewikkeld, wordt deze eerst voorzien van nieuw isolatiemateriaal, conform isolatieklasse F. Daarna kan de motor weer worden samengebouwd en gecertifieerd en is deze klaar voor een volgende inzet. 

Meer informatie:

Stolk Transmission Services, Voltweg 20, 4631 SR Hoogerheide, tel. 088-7865400, e-mail: info@stolkservices.nl, website: www.stolkservices.nl