Green solutions

Green solutions

Het milieu en de uitputting van onze natuurlijke hulpbronnen zijn onderwerpen die de afgelopen paar decennia actueel zijn geworden. Dit collectieve besef leidt meer en meer naar toe dat bedrijven de negatieve impact op het milieu willen beperken. Ook voor STOLK Services is dit een belangrijk onderwerp en er wordt veel tijd en aandacht besteed aan het zoeken naar technische oplossingen die bijdragen kunnen leveren aan verlaging van de milieubelasting.

Een beter milieu begint bij jezelf

STOLK Services verlaagt haar milieubelasting door onder meer te investeren energiezuinige apparatuur en grondstoffen te gebruiken die minder milieubelastend zijn. Zo wordt het in- en uittesten bijvoorbeeld in een 'groen' proefveld uitgevoerd. Met dit proefveld kan generatoren en AC- en DC-motoren belast getest tot 300kW. De stroom die tijdens het testen wordt opgewekt, wordt weer terug geleverd aan het openbare net waarmee er voor het testen weinig energie benodigd is.

IE classificatie

Binnen de EU zijn rendementen geclassificeerd en gereguleerd in de IEC 60034 normering. Volgens deze norm mogen op dit moment uitsluitend IE2 elektromotoren voor nieuwe applicaties ingezet worden en vanaf 2015 uitsluitend IE3 motoren. Naast deze regulering legt STOLK services zich erop toe om zo veel mogelijk hoog rendement aandrijfcomponenten in te zetten. Dit levert niet alleen een lagere belasting voor het milieu op maar zijn de hogere investeringen vaak in 1,5 jaar terugverdiend zodat ook als prettige bijkomstigheid uw bedrijfsrendement verbeterd.