Personeelstraining

Trainingen van personeel

Oude gezegdes "voorkomen is beter dan genezen" of "kennis is macht" vatten mooi samen waar het binnen de aandrijftechniek om draait, namelijk dat je weet waar je mee bezig bent. De kennis van de servicemedewerkers wordt continu op peil gehouden met opleidingen en trainingen. Soms worden deze opleidingen gevolgd als onderdeel van certificeringseisen maar veelal worden deze opleidingen gevolgd om op de hoogte te zijn van de laatste technologische ontwikkelingen op aandrijftechnisch gebied.

Kennis delen

De enorme schat aan kennis en ervaring die STOLK Services de afgelopen decennia heeft opgebouwd delen we graag met onze relaties. Kennis draagt bij aan juiste analyses bij storingen maar de preventieve werking er van is nog groter. STOLK Services vult deze behoefte in met on-site maatwerktrainingen maar ook met algemene cursussen waar relaties vrijblijvend aan deel kunnen nemen. Informeer bij uw accountmanager naar de cursusagenda of stem uw wensen af op het gebied van maatwerktrainingen.